Home / Weekend / วธ. แจกหนังสือ “รวมพระบรมราโชวาท-พระบรมฉายาลักษณ์ หาชมยาก” 14 พ.ย. นี้

วธ. แจกหนังสือ “รวมพระบรมราโชวาท-พระบรมฉายาลักษณ์ หาชมยาก” 14 พ.ย. นี้

king297

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม หรือ วธ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดพิมพ์หนังสือรวมพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส-พระบรมฉายาลักษณ์ หาชมยากของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์หนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วธ. แจกหนังสือ

          โดยเล่มที่ 1 ชื่อว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ตลอดจนการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมีหลายภาพเป็นภาพที่หาชมยาก รวบรวมไว้ในหนังสือทั้ง 2 เล่ม

วธ. แจกหนังสือ

          ส่วนเล่มที่ 2 ชื่อว่า “99 พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ อาทิ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน รักษาวัฒนธรรมประเพณี รู้จักดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ

          รวมถึงเชิญพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย

วธ. แจกหนังสือ

          ทั้งนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม จะเผยแพร่และแจกหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ ให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. บริเวณหน้านิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จำนวน 200,000 เล่ม รวมทั้งยังเตรียมทำหนังสือเป็นอีบุ๊ก เพื่อให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

วธ. แจกหนังสือ

 

Comments