Home / Weekend / เจอแบบนี้ยังกล้าทิ้งไหม ? ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

เจอแบบนี้ยังกล้าทิ้งไหม ? ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

king460
ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

             นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เตรียมมาตรการรับมือขยะตกค้างที่ภูทับเบิก พร้อมแก้ปัญหาขึ้นป้ายสาปแช่งผู้ทิ้งขยะไม่เลือกที่ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษ   

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เผยว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ปีที่ผ่านมาพื้นที่ภูทับเบิกประสบกับปัญหาขยะเป็นอย่างมากทั้งขยะตกค้างและขยะใหม่ แต่ในปีนี้ได้เตรียมการไว้รับมือตั้งแต่ต้นฤดูท่องเที่ยว โดยจะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นผู้จัดเก็บขยะพร้อมทั้งออกค่าใช้จ่ายในการนำขยะลงไปทิ้ง ส่วนนักท่องเที่ยวจะมีการแจกถุงดำให้ก่อนที่จะขึ้นไปเที่ยวบนภูทับเบิก และให้นำขยะลงมาทิ้งด้วยตนเอง โดยจะมีการตั้งจุดรับขยะอยู่บริเวณทางลงภูทับเบิก

ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

ทั้งนี้จะเตรียมสิ่งของไว้มอบให้เป็นการตอบแทน เช่น ข้าวสาร มะขามหวาน และไข่ เป็นต้น รวมถึงมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้จะมีนักศึกษาวิชาทหาร และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เป็นจิตอาสาเดินเก็บขยะตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ

ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

นายสมลักษ์ กล่าวต่อว่า ในปีนี้ได้เตรียมมาตรการไว้หลายอย่าง แม้กระทั่งการขึ้นป้ายแช่ง “หากใครทิ้งขยะบนภูทับเบิกก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษ ไม่ให้ได้ผุดได้เกิด ไม่ให้ได้ดิบได้ดี” ส่วนผู้ที่ไม่ทิ้งขยะและนำมามอบให้เจ้าหน้าที่เราก็จะขอบคุณ ซึ่งถือว่าเป็นการได้บุญ เพราะขยะที่ได้เราจะคัดแยกนำไปรีไซเคิลขาย และนำเงินที่ได้ไปทำการกุศลต่อไป

ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

ภูทับเบิกผุดวิธีแก้ปัญหาขยะ ขึ้นป้ายแช่งให้เจ้าป่าลงโทษ

Comments